INTERNATIONAL TECHNICAL TRADING CO.,LTD  
BRAND NAME  

 

 

  ITT Network
 
14 Trung Yen 3 Street, Cau Giay Dist, Ha Noi 77 Trung Nu Vuong Street, Hai Chau Dist 1B, 30/04 Street, Ninh Kieu Dist 113 Binh Thoi Street, Ward 11, District 11, Ho Chi Minh City
                Tel: (84-28) 39 621 621
                Fax: (84-28) 39 650 292
                Email: ittco@ittco.vn
 
 

JAPAN
 

JAPAN
 

JAPAN
 


JAPAN

ASAHI Nhà sản xuất Nhật Bản: Chuyên sản xuất Van bướm, Van cửa, Van cầu, Van 1 chiều, Van đáy (Lúp Bê), Van bi, Lọc , Kính quan sát, Ống, Phụ kiện Co, Tê, Bích, Khớp nối nhanh, Đầu Giảm, Ống nối,... Vật liệu : UPVC, PP, C-PVC, HI-PVC, HP-PVC+FRP, PVC+FRP, PVDF, PTFE …(*)
 

JAPAN
 

GERMANY
 

JAPAN
 

JAPAN
 

JAPAN
 

USA
 

JAPAN
 

JAPAN
 

SPAIN
 

JAPAN
 

ITALY
 

SPAIN
 

JAPAN
 

JAPAN
 
OTHERS
  (*) Hàng có sẵn
 
 

Copyright © 2006 ITT Co., Ltd. All rights reserved.

home    l   about us   l   products   l   contact us