BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

Miền Nam: 0913410044

Miền Bắc: 0915545053

Miền Trung: 0918382088

Email: ittco@ittco.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh
Danh mục sản phẩm
BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ
Ngày đăng: 28/02/2021 10:58 PM

  Tính năng chính của bẫy hơi kiểm soát nhiệt độ là nó có thể cài đặt nhiệt độ ngưng tụ được xả ra.

   Bằng cách làm cho nước ngưng tụ ở phía trước bẫy, chẳng hạn, có thể xả nước ngưng ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với hơi ban đầu, ví dụ ở 60 ° C hoặc 80 ° C.

   Nhiệt độ của ngưng tụ tích lũy trong thiết bị hoặc đường ống và nhiệt độ sản phẩm không thể cài đặt được.

  Mục đích của bẫy kiểm soát nhiệt độ là gì?

  Bẫy kiểm soát nhiệt độ được phát triển để sử dụng với các vạch đánh dấu được thiết kế để ngăn chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nặng làm mát trong quá trình vận chuyển, vì làm mát gây ra sự hóa rắn của chất lỏng có độ nhớt cao.

  Nhiệt từ hơi nước được sử dụng để duy trì nhiệt độ của dầu nặng. Nhiệt độ khoảng 40 ° C là đủ để đảm bảo vận chuyển dầu nặng, nhưng nhiệt độ của hơi nước là hơn 100 ° C. Do đó, nếu nhiệt của hơi nước được sử dụng trực tiếp làm nguồn nhiệt, sẽ có nguy cơ làm quá nóng dầu nặng. Giảm nhiệt độ của vạch đánh dấu bằng bẫy kiểm soát nhiệt độ sẽ ngăn khả năng dầu quá nóng.

  Bẫy điều khiển nhiệt độ có thể được sử dụng làm vật thay thế cho Van điều khiển nhiệt độ không?

  Khi hơi nước được sử dụng để sưởi ấm, van điều khiển và van điều khiển nhiệt độ thường được sử dụng. Có thể sử dụng bẫy kiểm soát nhiệt độ thay cho các van điều khiển này không?

  Có một sự khác biệt quan trọng giữa loại điều khiển nhiệt độ được cung cấp bởi van điều khiển hoặc van điều khiển nhiệt độ và được cung cấp bởi bẫy điều khiển nhiệt độ. Van điều khiển và van điều khiển nhiệt độ sử dụng nhiệt độ sản phẩm làm tham chiếu của chúng, trong khi bẫy kiểm soát nhiệt độ tham chiếu nhiệt độ của bên trong bẫy. Do đó, bẫy điều khiển nhiệt độ không thể được sử dụng thay thế cho van điều khiển hoặc van điều khiển nhiệt độ trong tình huống gia nhiệt thông thường.

  Bẫy hơi kiểm soát nhiệt độ LEX3N-TZ

   

   

  Zalo
  Hotline