Dự án đầu tư xây dựng Khu cụm công nghiệp Ðồng Văn

Dự án đầu tư xây dựng Khu cụm công nghiệp Ðồng Văn
Ngày đăng: 28/02/2021 10:21 PM

  1. Địa điểm: Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

  2. Hiện trạng: Tổng Diện tích đất của cụm công nghiệp theo quy hoạch là  26,5 ha hiện nay đã đền bù GPMB được 60% diện tích khu đất, Thi công xây dựng hạ tầng xong phần hạng mục san nền, nền đường giao thông trên diện tích đã đền bù; Lắp đặt đường trạm điện và đường dây trung thế từ nguồn cấp đến trạm; Đang triển khai hệ thống thoát nước và hệ thống sử lý nước thải.

  3. Mục tiêu và Quy mô:

  Mục tiêu: Đầu tư xây dựng một cụm công nghiệp sản xuất tập trung, đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các tiêu chuẩn nhằm thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư.

  Quy mô: Diện tích xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt: 26,5 ha: Trong đó đầu tư các nhà xưởng có diện tích 400 m2; 600m2; 800m2; 1100 m2 (có đầu tư xây dựng nhà điều hành 2 tầng) với tổng diện tích khoảng 154.187m2. chiếm 58.2%; Ngoài ra còn có hệ thống cây xanh hồ điều hoà; Khu đất đầu mối kỹ thuật và khu điều hành kết hợp nhà hàng showroom

  4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 197,6 tỷ đồng (tương đương 9,36 triệu USD).

  5. Cơ quan quản lý nhà nước: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

  6. Thực trạng dự án: Đang kêu gọi đầu tư hoàn thiện.

  7. Kế hoạch và Tiến độ: Đang tiến hành điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500.

  8. Hình thức đầu tư:  BT, Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư tư nhân.

  9. Các chính sách ưu đãi:

  1. Về tiền thuê đất: Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng, được miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày dự án xây dựng xong và bắt đầu đi vào hoạt động;

  -  Đơn giá thuê đất = 0,75% (là tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất) x Giá đất.

  - Tiền thuê đất được ổn định năm (05) năm.

  2. Về chính sách thuế:  Thuế thu nhập cá nhân: người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Dự án được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập;

  - Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  3. Ưu đãi của tỉnh: Đối với nhà đầu tư hạ tầng khi thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ như sau:

  - Hỗ trợ 100% kinh phí: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp; rà, phá bom, mìn trong khu công nghiệp.

  - Hỗ trợ những hạng mục kỹ thuật trong hàng rào gồm: Hệ thống thu gom rác thải, xử lý nước thải tập trung, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, mức cụ thể theo quy mô diện tích.

  10. Cam kết của Tỉnh: Bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; Đảm bảo cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc đến chân hàng rào của dự án; Đảm bảo đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào doanh nghiệp; Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án; Giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

  11. Quy trình thực hiện dự án: Nhà đầu tư gửi đề xuất và hồ sơ tham gia dự án cho cơ quan đầu mối của Tỉnh, nhận chấp thuận chủ trương đầu tư; Chuẩn bị Hồ sơ dự án (bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường); UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Tỉnh tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; Nhà đầu tư làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nhà đầu tư xây dựng và triển khai dự án.

  0
  Zalo
  Hotline